Get the Flash Player to see this rotator.
Home » Strategija razvoja

Strategija integriranog razvoja 2011-2020. godine je ključni strateško-planski dokument općine Kladanj, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvata društvenu,  ekonomsku, okolišnu kao i prostornu sferu. Strategija je izrađena kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, podsticanja lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj. Kao takva, Strategija integriranog razvoja je u skladu sa strategijama i politikama na višim nivoima vlasti, i to prije svega sa nacrtom Razvojne strategije BiH 2008-2013, Strategijom socijalne uključenosti 2008-2013, ali i sa drugim sektorskim strategijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou.

Strategija razvoja Općine Kladanj 2011.-2020. godina

 

Molimo da unesete tekst za pretragu.

Webmail

Javni pozivi, Konkursi...
» 17-Mar-17 12:20
JAVNI NATJEČAJ – GRANT SREDSTVA 2017
...