Get the Flash Player to see this rotator.
Home » javne_nabavke » Odluke

2017

24.02.2017- "Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

21.02:2017- "Nabavka cvijeća za obilježavanje značajnih datuma i jubileja Općine Kladanj" 

11.01.2017-  "Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova i potrebnog materijala prema uputama proizvođača motornog vozila (redovan servis) za putničko vozilo Duster Ambience 1461 u vlasništvu organa uprave općine Kladanj"

 

2016

21.12.2016-  Usluge priređivanja novogodišnjeg vatrometa za potrebe organa uprave općine Kladanj"

16.12.2016- "Nabavka ugostiteljskih usluga ua potrebe organa uprave Općine Kladanj" 

15.12.2016- "Nabavka higijenskog materijala za potrebe organa uprave Općien Kladanj" 

01.12.2016- „Nabavka i isporuka bio mase (pelet) za zagrijavanje objekta doma kulture u Kladnju"

28.11.2016- „Nabavka kontejnera, kanti i korpi za smeće za potrebe organa uprave Opčine Kladanj"

29.11.2016-  "Nabavka lož ulja za potrebe zagrijavanja zgrade organa uprave Općine Kladanj"

09.11.2016- „Dodatni radovi-sanacija i adaptacija objekta "Pošta" u Kladnju"

04.11.2016- "Izrada tehničke dokumentacije Glavnih projekata za vodovodne sisteme u naseljenim mjestima Brateljeviči, Crijevčiči i Ravne, Općina Kladanj"

01.11.2016- „Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Kladanj, MZ Brateljevići, MZ Starič i MZ Tuholj- Opčina Kladanj za sezonu 2016- 2017" 

01.11.2016- „Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Stupari, MZ Tarevo, MZ Turalići i dio MZ Kladanj - Općina Kladanj za sezonu 2016- 2017" 

30.09.2016-  "Angažovanje građevinske mehanizacije na hitnim mjerama djelovanja uspostavljanja putne komunikacije Nočajevići-Jelačiči- Bašino brdo opčine Kladanj”

21.09.2016-  "Nabavka -obnova licenci za Fortigate FG60D Firewall za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

20.09.2016- "Izrada Glavnog projekta - rekonstrukcija mjesnog vodovoda ‘Stupari selo' u naseljima Stupari selo, Dubrave i Plane u MZ Stupari, Općina Kladanj"

20.09.2016- „Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda ‘Starička rijeka', Općina Kladanj"

19.09.2016- "Usluge dnevnog nadzora nad izvođenjem radova na regulaciji rijeke Ujiče, opčina Kladanj", se dodjeljuje ponuđaču ..ATRIUS-PROJEKT"

30.08.2016- "Radovi na sanaciji fasade i krova poslovno-stambenog objekta u ulici Kladanjske brigade br.7 u Kladnju"

09.08.2016-"Lot 1 -Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Kladanj, MZ Tuholj, MZ Brateljevići  i MZ Starič, Općina Kladanj"

09.08.2016- "Lot 2 -Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Stupari, MZ Tarevo, MZ Turalići i MZ Kladanj -naselje Gojakovići, Općina Kladanj"

08.08.2016-  "Izvođenje radova na regulaciji rijeke Ujiče, općina Kladanj"

04.08.2016-  "Radovi na izgradnji spomen obilježja u naseljenim mjestima Krivajevići-MZ Stupari i Prijevor-MZ Starić, Općina Kladanj"

26.07.2016-  "Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Radovi na sanaciji fasade i krova poslovno -stambenog objekta u ulici Kladanjske brigade br. 7 u Kladnju" 

25.07.2016 - „Radovi na sanaciji oštećenih dijelova korita rijeke Drinjače, općina Kladanj"

08.07.2016 - " Usluge obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila organa uprave općine Kladanj"

20.06.2016. - "Radovi na sanaciji fasade i krova poslovno-stambenog objekta u ulici Kladanjske brigade br.7 u Kladnju"  

10.06.2016. - "Nabavka i instalacija Eset NOD 32 Endpoint Protektion Advanced (EPPA) licence za potrebe organa uprave  Općine Kladanj"

27.05.2016. -  "Radovi na sanaciji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata čitaonica u naseljenim mjestima Plahovići, Gojsalići i Tarevo-Općina Kladanj" 

29.04.2016. -  "Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe organa uprave Općine Kladanj u svrhu obllježavanja Dana Općine Kladanj"

28.04.2016. -  "Usluge obaveznog osiguranja dva vatrogasna vozila za potrebe organa uprave općine Kladanj"

25.04.2016. -  "Radovi na sanaciji, održavanju i izgradnji ulične rasvjete na području općine Kladanj"

21.04.2016. -  "Usluge izrade štampanog reklamnog materijala i općinskih priznanja u svrhu obilježavanja značajnih jubileja Općine Kladanj"

21.04.2016. -  "N abavka trajne licence CAD program a za potrebe Službe za geodetske, imovinsko pravne poslove i prostorno uređenje Općine Kladanj"

14.04.2016. -  "Angažovanje građevinskih mašina i mehanizacije za provođenje preventivnih mjera na području općine Kladanj"

13.04.2016. -  "Nabavka auto guma za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

04.04.2016. -  "Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih puteva i ulica na području općine Kladanj"

30.03.2016. -  "Usluge nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i adaptaciji objekta -Pošta- u Kladnju"

28.03.2016. -  "Nabavka motornog vozila za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

28.03.2016. -  "Nabavka kompjuterske opreme-računara i multifunkcijskih uređaja za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

24.03.2016. - "Sukcesivna nabavka i ugradnja rezervnih dijelova i potrebnog materijala prema uputama proizvođača motornog vozila (redovan servis) za  putničko vozilo VW pasat3c" 

24.03.2016. - "Sukcesivna nabavka i ugradnja rezervnih dijelova i potrebnog materijala prema uputama proizvođača motornog vozila (redovan servis) za dva putnička vozila Škoda Fabia"

18.03.2016. - "Nabavka kontejnera za potrebe organa uprave Općine Kladanj" 

29.02.2016. - "Nabavka tonera za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

29.02.2016. - "Sanacija i rekonstrukcija pristupnog puta u dužini 350 metara i izgradnja ulične rasvjete za romske porodice u naselju Vitalj na teritoriji općine Kladanj"

25.02.2016. -  "Nabavka cvijeća za obilježavanje značajnih datuma i jubileja općine Kladanj"

22.02.2016. -  "Nabavka materijala za unutrašnje održavanje zgrade i prostorija organa uprave Općine Kladanj"

08.01.2016. -  "Nabavka kontejnera, PVC kanti i korpi za smeće, za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

 

 2015

28.12.2015. -"Ugovor za javnu nabavku dodatnih radova na izgradnji mosta preko rijeke Gostelje na putu za Tarevo, Opcina Kladanj"

28.12.2015. -"Sanacija i adaptacija objekta - Pošta - u Kladnju"

21.12.2015. -"lsporuka i ugradnja konstrukcija  za zastitu stabala drveća sa dodatkom za lijepljenje oglasa, za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

15.12.2015. -"Pružanje ugostiteljskih usluga za potrebe organa uprave općine Kladanj" 

15.12.2015. -"Usluge priređivanja novogodišnjeg vatrometa za potrebe organa uprave općine Kladanj"

14.12.2015. -"Usluge izrade Studija, idejnih i glavnih projekata za prikupljanje i tretman otpadnih voda u naseljenim mjestima Mjesnih zajednica Kladanj i Stupari, Općina Kladanj"

14.12.2015. -"Usluge izrade Studija i glavnih projekata za regulaciju i uređenje korita rijeka Drinjače, Osice, Suhe, Zatoče i Gostelje, Općina Kladanj"

10.12.2015.- "Usluge izrade Studija za rekonstrukciju vodovodnog sistema i glavnih projekata u naseljenim mjestima Prijanovići, Krivajevići, Rujići, Plahovići i Buševo - Općina Kladanj"

07.12.2015. -"Izgradnja vodovoda Zlača III faza"

23.11.2015.- "Nabavka goriva i maziva za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

17.11.2015. -"Nabavka kompjuterske opreme-racunara, eksternih hard diskova i MFC uredaja za potrebe organa uprave Opcine Kladanj" 

12.11.2015.- "Poništenje-Nabavka motornog vozila za potrebe organa uprave opcine Kladan" 

11.11.2015.- "Usluge izrade glavnog projekta za sanaciju klizišta  i rekonstrukciju lokalne ceste u Mjesnoj zajednici Tuholj u dužini 1,5 km ceste i Mjesnoj zajednici Tarevo u dužini 700 m ceste"  

11.11.2015.-"Usluge LOT 1 - Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Stupari, MZ tarevo, MZ Turalići i dio MZ Kladanj-Općina Kladanj za sezonu 2015-2016"

11.11.2015. -" Usluge LOT 2 - Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanihputeva na području MZ Kladanj, MZ Brateljevići, MZ Starič i MZ Tuholj - Općina Kladanj za sezonu 2015-2016" 

06.11.2015. - "Sanacija pločastog AB mosta i AB propusta u naselju Brlošci -Općina Kladanj"

02.11.2015.- "Usluge farbanja kompletnog vozila škoda fabia 1,4 D reg. oznaka 659-K-868 u vlasništvu organa uprave Općine Kladanj"

03.11.2015.- " Nabavka lož ulja za potrebe zagrijavanja zgrade organa uprave Općine Kladanj"

23.10.2015. -"Usluge obaveznog osiguranja za kamione-autosmećare marke Volvo sa nadogradnjom Resor, za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

29.09.2015. -" Nabavka - obnova licence FG60D - Fortigate Firevvall (Router) za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

 21.09.2015. -"Nabavka i isporuka bio mase (pelet) za zagrijavanje objekta Doma kulture u Kladnju"

 21.09.2015. -"Sanacija pločastog AB mosta i AB propusta u naselju Brlošci - Općina Kladanj" 

 17.09.2015. - "Nabavka auto guma za potrebe organa uprave Općine Kladanj" 

 10.09.2015. - "Izrada horizontalne signalizacije u gradu Kladnju"

 31.08.2015. - "Nabavka video kamere i foto aparata za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

 27.08.2015. - "Usluge obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila organa uprave Općine Kladanj"

 18.08.2015. - "Nabavka i ugradnja klima uređaja u server sobi Općine Kladanj"

 10.08.2015. - „Izgradnja šetnice u ulici Avdage Hasića - (II faza)"

 07.08.2015. - "Nabavka betonskih i pvc cijevi za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju propusta i kanalizacione infrastrukture na području općine Kladanj"

 05.08.2015. - "Izgradnja vodovoda Zlača III faza - (glavni rezervoar 200 m3 Bašino brdo)"

 03.08.2015. - "Nabavka prehrambenih artikala za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

 03.08.2015. - „Izrada horizontalne signalizacije u gradu Kladnju"

 31.07.2015. - „Sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta za povratničko naselje Vućinići, općina Kladanj"

 27.07.2015. - „Hitne mjere sanacije na regulaciji potoka „Kolobara" u Kladnju"

 27.07.2015. - „Hitne mjere sanacije na regulaciji potoka „Hrastovac" u Kladnju"

 27.07.2015. - „Hitne mjere sanacije na regulaciji potoka „Bare" u Kladnju"

 23.07.2015. - „Nabavka higijenskog materijala za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

 16.07.2015. - „Usluge izrade glavnog projekta Velikog mosta preko rijeke Osice prema naselju Tuholj i glavnog projekta mosta preko rijeke Drinjače u naselju Starič, općina Kladanj"

 26.06.2015. - „Lot 1 -Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Kladanj, MZ Tuholj, MZ Brateljevići i MZ Starič, Općina Kladanj"

 26.06.2015. - „Lot 2 -Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Stupari, MZ Tarevo, MZ Turalići i MZ Kladanj -naselje Gojakovići, Općina Kladanj" 

 26.06.2015. - „Usluge obaveznog osiguranja vatrogasnog vozila marke Mercedes Daimler-Benz, za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

 26.05.2015. - „Zaključak o ispravci greške u Odluci-Nabavka dva nova specijalna vozila (autosmećar) za skupljanje i prevoz komunalnog otpada"

 19.05.2015. - "Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova i potrebnog materijala prema uputama proizvođača motornog vozila (redovan servis) za dva putnička vozila škoda fabia u vlasništvu organa uprave Općine Kladanj" 

 19.05.2015. - „Nabavka i instalacija ESET NOD 32 Endpoint Securitv licence za potrebe organa uprave Općine Kladanj"

 19.05.2015. - „Nabavka dva nova specijalna vozila (autosmećar) za skupljanje i prevoz komunalnog otpada"

 14.05.2015. - „Nabavka i ugradnja vertikalnih trakastih zavjesa na prozore zgrade organa uprave općine Kladanj"

 06.05.2015. - "Usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji mosta preko rijeke Gostelje na putu za Tarevo -Općina Kladanj"

 30.04.2015. - "Isporuka opreme i ugradnja video nadzora za maticni ured Stupari - Centar, Opcina Kladanj"

 29.04.2015. - "Usluge izrade elaborata i glavnog projekta sanacije šest klizišta na području općine Kladanj"

 28.04.2015. - "Sukcesivna nabavka cvijeća za obilježavanje značajnih datuma i jubileja Općine Kladanj"

 24.04.2015. - "Usluga  nadogradnja, ažuriranje i doradu finansijsko knjigovodstvenih aplikacija i baza u organa uprave Općine Kladanj“

 16.04.2015. - "Usluge izrade štampanog reklamnog materijala i op.inskih priznanja u svrhu obilježavanja zna.ajnih jubileja op.ine Kladanj“

 09.04.2015. - "Izgradnja mosta preko rijeke Gostelje na putu za Tarevo, Općina Kladanj"

 01.04.2015. - “Nabavka kancelarijskih stolova za potrebe organa uprave Općine Kladanj“

 17.03.2015. - “Nabavka kancelarijskih stolica za potrebe organa uprave općine Kladanj”

 17.03.2015.“Sukcesivna nabavka i ugradnja rezervnih dijelova i potrebnog materijala prema uputama proizvođača motornog vozila (redovan i vanredni servis) za putničko vozilo VW pasat 3c"

 04.03.2015. -  „Izrada studija za izgradnju mosta na rijeci Drinjača i u naselju Starič i za rekonstrukciju Velikog mosta na rijeci Osici na putu za naselje Tuholj, Općina Kladanj"

Molimo da unesete tekst za pretragu.

Webmail

Javni pozivi, Konkursi...
» 17-Mar-17 12:20
JAVNI NATJEČAJ – GRANT SREDSTVA 2017
...