Get the Flash Player to see this rotator.
Home » Kontakt

ADRESA:
BOSNA I HERCEGOVINA
OPĆINA KLADANJ 
Ulica: Kladanjske brigade br. 2
75280 KLADANJ
TELEFON: FAX:
00 387 35 628-450

00 387 35 621-150

E-MAIL ADRESA: WEB:
opcinakl@bih.net.ba

www.kladanj.ba 

Untitled Document
 

OPĆINSKI NAČELNIK

E-MAIL ADRESA

TEL. (035)
JUSUF ČAVKUNOVIĆ
jusuf.cavkunovic@bih.net.ba
628-450
SLUŽBA ZA FINANSIJE PODUZETNIŠTVO I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

DŽENAD SELIMBAŠIĆ Pomoćnik načelnika


628-483
SALIM HALILOVIĆ
 
628-483
HAJDA HAJDAREVIC
 
628-471
DŽANA BEGIĆ
 
628-473
FADILA AVDIBEGOVIĆ
 
628-456
IZETA ALIKADIĆ
 
628-456
KEMO BERKOVIĆ
 
628-456
MEDIHA AJKUNIĆ
 
628-462
MEHMED LIKIĆ
 
628-456
NERMINA HRELJA
 
628-499
ALIJA AVDIĆ
 
628-451
SAFET SALIKIĆ
 
628-499
SENAD MAZALOVIĆ
 
628-470
SENAHID ŠARIĆ  
628-469
SENAHID MUŠIĆ  
628-462
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU UPRAVU

ERVINA AVDIBEGOVIĆ Pomoćnik načelnika


628-411
AMERA PRAŠO  
628-408
MERISA GURDA  
628-493
KASIM GOGIĆ    
MURADIJA BUŠEVAC  

NAĐIJA ČAUŠEVIĆ    
NASIHA ABAZOVIĆ
 
628-403
RASIM MUHIĆ  
628-486
SAMIRA MUHIĆ  
628-403
AKIF HODŽIĆ  
622-296
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I POSLOVE BIZ-A

   SENAD ŠARIĆ        Ovlašteno lice

 
628-480
BEGO BEGIĆ  
628-462
ENVERA GAZDIĆ  
628-406
HAVA GOGIĆ  
628-453
NAĐIJA SULJIĆ  
628-408
NUVAS GOGIĆ  
628-400
ZIAD VEJZOVIĆ  
628-462
SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I PROSTORNO UREĐENJE
SEVLETA MEZETOVIĆ Pomoćnik načelnika
 
628-473
FATIMA VEJZOVIĆ  
628-496
SALIH DIZDAREVIĆ  
628-495
BAJRO DIZDAREVIĆ  
628-495
DERVA ŠARAC  
628-495
ENISA TABIĆ
 
628-403
RAZA RUŠČUKLIJA  
628-490
SENKO HODŽIĆ  
628-490
DŽENETA HALILOVIĆ  
628-490
STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

MELIHA KREKIĆ     Pomoćnik načelnika

 
628-460
BAISA ŠARIĆ  
628-493
EDISA SOFTIĆ  
628-450
621-150
EMIN VEJZOVIĆ  
628-478
FAHRUDIN MUHIĆ  
628-478
ŠEVELA MUHIĆ  
628-461

Molimo da unesete tekst za pretragu.

Webmail

Javni pozivi, Konkursi...
» 17-Mar-17 12:20
JAVNI NATJEČAJ – GRANT SREDSTVA 2017
...